معاونین موسسه راهیان کوثر

علی صابر ماهانی
مدیر عامل موسسه راهیان کوثر

مرتضی فاطمی نژاد
قائم مقام موسسه راهیان کوثر

حمید شکری
معاونت تربیت و آموزش

محمدی زاده
معاونت تحول

کوروش غلامی
معاونت اداری و پشتیبانی

مسعود کیانی
معاونت طرح و برنامه

معاونت فناوری
معاونت طرح و برنامه


معاونت بازرسی و نظارت

خزاعی زاده
معاونت حقوقی