موسسه راهیان کوثر

چشم انداز موسسه راهیان کوثر

1)- ایجاد جبهه فکری معتقد، معتمد، دانشمند و باور مند به ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت براساس مبانی اشاره شده و نیازهای انقلاب اسلامی
2)- وارد شدن به حوزه مدرسه داری در حد تاثیر گذاری بر وضعیت جاری در نظام تعلیم و تربیت کشور.

3)- تحقیق و پژوهش و دستیابی به نظام تعلیم و تربیت جامع ، مانع و بومی که قادر باشد کادر 50 ساله آینده انقلاب اسلامی را با اطمینان تربیت نماید.

رسالت موسسه راهیان کوثر

مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر ، نهادی است غیر دولتی است که تمام همت خود را معطوف به تربیت فرزندان در تراز انقلاب اسلامی و کادر 50 ساله دوم نظام نموده و تلاش می نماید با ایجاد و اداره مدارس دولتی و غیر دولتی

از مقطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم در سراسر کشور با اولویت مناطق مسئولیتی ، مأموریتی و محروم به حفاظت و تداوم ارزش های انقلاب اسلامی در نسل های بعدی بپردازد.

سیاست های مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر

01

مدرسه تراز انقلاب

 راه اندازی و اداره ی مدارس در تراز انقلاب اسلامی

02

مدارس الگو

ایجاد مدارس الگو (درکلیه ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور مانند دانش آموز، معلم،مربی، محتوا، فضا و مکان، خانواده، قواعد و مقررات و…) با اجرای سند تحول بنیادین اموزش و پرورش.

03

تربیت دانش آموزان

برنامه ریزی برای تربیت دانش اموزان و مربی-معلم های با صفات منطبق برارزش های موسسه

خدمات راهیان کوثر

آموزش

مسابقات

الگو دهی