نمایش دوره ها براساس دسته بندی

خوشنویسی
خوشنویسی


نام مدرس: استاد زارعی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روز های سه شنبه
تعداد جلسات: 4
ساعت برگزاری: 17 - 19

بازیگری
بازیگری


نام مدرس: فواد ابراهیمیان
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای یکشنبه و سه شنبه
تعداد جلسات: 8
ساعت برگزاری: 18

والیبال
والیبال


نام مدرس: آقای طاهر آبادی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 9 - 10:30 و 15:30 الی 17

فوتسال
فوتسال


نام مدرس: آقای کتابی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 10:30 - 12

طراحی سایت
طراحی سایت


نام مدرس: خانم قادری
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 19

ریاضی
ریاضی


نام مدرس: آقای جوادی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/10
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 17

کاربر ICDL
کاربر ICDL


نام مدرس: آقای عباسی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 19
ساعت برگزاری: 17

تربیت فرزند
تربیت فرزند


نام مدرس: خانم عمادی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 5
ساعت برگزاری: 17

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به راهیان کوثر می باشد.
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۲۰:۳۶